ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά κι εγκατάσταση έργων τέχνης που απαιτούν ειδική μεταχείρηση (π.χ. ογκώδη και βαριά γλυπτά) ή για την ανάρτηση έργων σε μεγάλα ύψη.

Τα συνεργεία μας είναι εξοπλισμένα με τα αρτιότερα τεχνικά μέσα ενώ συνεχώς επενδύουμε σε νέα μέσα κι εργαλεία, ώστε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

Essential SSL